Протокол допроса Каменева Льва Борисовича от 10 января 1935 г.