Протокол допроса Маренко Григория Яковлевича от 1 апреля 1936 г.